Het praktijkexamen

Het praktijkexamen CBR duurt in totaliteit ca. 55 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met jouw examinator en voor de toelichting op de uitslag na het examen. Het examen zelf is opgebouwd uit een ogentest, waarbij jij het kenteken van een stilstaande auto moet oplezen op een afstand van 25 meter. Vervolgens zal de examinator jou een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit laten voeren aan de examenauto. Dan begint de rit. De examinator zal jou beoordelen op de 7 examenonderdelen. De 7 examenonderdelen worden weer gekoppeld met 13 onderwerpen zoals kijkgedrag, snelheid, plaats op de weg, milieu enz. Tevens zal jij een deel van de examenrit zonder aanwijzing van de examinator rijden, de zogenoemde zelfstandig rijden. Na de rit zal op het CBR de uitslag bekend worden gemaakt en een toelichting worden gegeven. Vervolgens zal de examinator het door jou ingevulde zelfreflectieformulier met u doornemen.